Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của Cơ sở sản xuất mật ong Abee

Khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi nhằm giúp chúng tôi liên lạc thỏa thuận giao thương và chuyển sản phẩm theo đúng địa chỉ.

Phạm vi sử dụng thông tin: trong phạm vi mua bán sản phẩm của Cơ sở sản xuất mật ong Abee

Thời gian lưu trự thông tin: Sau khi khách hàng đã nhận được sản phẩm.

Những đơn vị có thể tiếp nhận được thông tin bao gồm: khách hàng, phân phối và đơn vị vận chuyển

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Mọi thông tin của Cơ sở sản xuất mật ong Abee đều được tăng tải một cách rõ ràng, đầy đủ trên trang chính của website để người tiêu dùng có thể trao đổi.

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân: Sau khi khách hàng đã đặt hàng trên website nhưng muốn chỉnh sửa, khách hàng có thể vào thay đổi thông tin bằng các hình thức hỗ trợ bao gồm:

  • Điện thoại hotline được đăng trên trang chính của website
  • Qua phần mềm chat trực tuyến zalo

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO BẤT KỲ AI NGOÀI ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM