Hình thức thanh toán

Quy trình thanh toán được chia thành 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Trả tiền khi nhận hàng (COD)

Sau khi đặt hàng, Khách hàng chọn COD nghĩa là quý khách sẽ thanh toán khi nhận hàng.

Trường hợp 2: Chuyển khoản ngân hàng:

Sau khi đặt hàng, quý khách chọn một trong những tài khoản ngân hàng để thanh toán cho đơn hàng. Cơ sở sản xuất mật ong Abee sẽ tiến hành đóng gói và chuyển hàng hóa đến quý khách nhanh nhất.